Thursday, February 17, 2011

ஹைக்கூ -3

நிகழ்வுகள்..!

பிடிக்கவில்லை
கொலை செய்தேன்
தண்டனையில்லை,
நிகழ்வுகளை…!

வெற்றி-தோல்வி..!

தொடர்கிறேன்,
துரத்துகிறது
வெற்றி-தோல்வி..!
வி ண்மீன்..!
சிதறிவிடப்பட்ட
கோலங்களும்
அழகாக ஜொலிக்குமோ,
-விண்மீன்..!அருவி..!
காதல் கொண்ட
காமமோ,
-அருவி..!


இசை..!
சத்தத்தின்
பூப்பெய்தல்
-சுரங்கள்..!


முயற்சி..!

கேள்விக்கும்
பதிலுக்கும் இடைப்பட்ட
தூரம்தான் முயற்சி…!


யோசனை…!

தினமும் யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன்
எது மாறாதது என்று?
சற்று நேரத்தில்
என் யோசனையே மாறிவிட்டது..!


யாருடைய குற்றம்..!

கொலை செய்துவிட்டேன்
குற்றம் யாருடையது,
கத்தியுடையதா?
என்னுடையதா?


விடுதலை..!

தினமும் காலை ,
பூக்கள் தன் சிறைக்கதவுகளை
திறக்கும்போது,
பூவிடமிருந்து வாசத்திற்கு
விடுதலை..!


ஏழைக்குழந்தை....!

ஏழைக்கு மட்டும் தான்
சந்தோசத்துக்கு கிடைக்கும்,
தண்டனை,
சாபம்-குழந்தை..!

No comments: